پیشینهٔ تحصیلی، مهارتی و شغلی مدیریت سایت

هولطیف

کامبیزکرمی ،مهندس بهداشت حرفه ای از دانشگاه شهیدبهشتی تهران و فوق لیسانس مطالعات فرهنگی و رسانه تهران مرکز

فیلمساز سینمای جوانان ایران ، عکاس ،تدوینگر، خبرنگار سابق باشگاه خبرنگاران صدا وسیما و دبیر سابق عکس مجله سروش صدا وسیما 

مشاور  فرهنگی هنری معاونت اجتماعی و  کارشناس سلامت اجتماعی دفتر مشارکتهای مردمی سازمان انتقال خون ایران